Reglement Badeendjesrace 2019

Reglement Badeendjesrace georganiseerd door Rotary Doesburg tijdens Kadedagen - 21 en 22 september 2019

 1. De Badeendjesrace vindt plaats op zondag 22 september 2019 om 16.00uur in de haveninham bij de Kadedagen in Doesburg. De race wordt georganiseerd door Rotary Doesburg (hierna organisator)
 2. De deelnemende eendjes zijn door de organisatie van een nummer voorzien en als zodanig gemerkt. Deze eendjes blijven eigendom van de organisator. De aankoop van een lot correspondeert met een nummer, dat op het badeendje is aangebracht.
 3. Vanaf het moment van tewaterlating mag geen enkele deelnemer de eendjes op welke wijze dan ook beinvloeden. Het voortbewegen gebeurt door de stroming van het water, de wind en met behulp van in- en op het water aanwezige personen, die ingeschakeld zijn door de organisatie. Eendjes die onderweg komen vast te zitten tegen de kant of een andere hindernis worden door de organisatie losgemaakt en op dezelfde plek weer in de wedstrijd gebracht.
 4. Deelname aan de eendjesrace staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
 5. De badeendjesrace staat onder toezicht van notaris mr. Bas Schipper of een door hem aangewezen vervanger. Tegen zijn beslissing staat geen verhaal open.
 6. De lotenverkoop eindigt op 22 september 2019 om 15.30 uur of totdat alle 2000 loten zijn verkocht.
 7. Alle verkochte eendjes worden te water gelaten. De eendjes die als eerste de finish bereiken, krijgen in volgorde van binnenkomst een prijs. Het eerste eendje krijgt de hoofdprijs. De notaris houdt toezicht op een correcte gang van zaken.
 8. De toezichthouder laat de Badeendjes in winnende volgorde uit het water vissen en leest het nummer op het betreffende badeendje af. Ingeval een eendje geen nummer meer heeft (omdat er tijdens de race of tijdens de voorbereiding van de race afgevallen of gewist is), laat de toezichthouder een volgend winnend eendje uit het water pakken. Indien niet is waar te nemen welk eendje eerder dan een ander de finish passeert, bepaalt de notaris de rangschikking van binnenkomst.
 9. Op de website www.rotarydoesburg.nl staan in een lijst de prijzen, die te winnen zijn. De hoofdprijs is een buitenkeuken van Jamie Oliver. De overige prijzen krijgen uiterlijk 1 week na de race op de website www.rotarydoesburg.nl een rangnummer: 2e prijs, 3e prijs, 4e prijs etc. Dit correspondeert met de volgorde van binnenkomst van de eendjes. De afbeeldingen van prijzen zijn ter illustratie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 10. In geval van extreem slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om de race uit te stellen, opnieuw te plannen of te annuleren. Ook bij minder dan 150 loten, kan de race worden geannuleerd. Bij minder dan 300 verkochte loten kan de prijzenpot worden aangepast.
 • Indien de badeendjesrace niet kan plaatsvinden en niet wordt uitgesteld, gebeurt de prijstoedeling volgens lottrekking. Indien sprake is van annulering, wordt de opbrengst minus de gemaakte kosten aan de goede doelen uitgekeerd. Wat is annulering? Niet racen en prijzen ‘’trekken’’
 • De prijzen worden dan door de toezichthouder uit de verkochte loten voor de badeendjes getrokken.
 1. De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren na afloop bij de inham waar de eendjes te water zijn gelaten, door de speaker. Een deel van de prijzen is ter plekke aanwezig en tegen inlevering van het winnende lot mee te nemen. Overige winnaars dienen zich via een mailadres te melden en kunnen de prijs bij de betreffende winkelier ophalen. ‘’een mailadres’’, zie onder 12.
 2. De uitslag zal gepubliceerd worden op www.rotarydoesburg.nl. Winnaars kunnen zich vervolgens melden op rotaryclubdoesburg@gmail.com  ovv “Loterijprijs Badeendjesrace Kadedagen”, en het lotnummer in de mail vermelden samen met een fotootje van het winnende lot.
 3. Winnaars dienen zich binnen 30 dagen (dus voor 22 oktober 2019) te melden voor in ontvangstname van de prijs. Anders vervallen de prijzen en worden deze aan het goede doel geschonken.
 4. Een prijs wordt door de organisatie van de Badeendjesrace ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is de organisatie van de Badeendjesrace niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
 5. De gelden die betaald zijn voor de loten worden, minus aftrek van gemaakte kosten voor dit event, volledig ter beschikking gesteld aan de goede doelen.

 

Voor het houden van dit evenement is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Doesburg