Rotary International

Geschiedenis

De grondlegger van Rotary
Paul Harris (1868-1947) is de grondlegger van Rotary International (RI). Hij wordt op 19 april geboren in Racine, Wisconsin (VS). Op driejarige leeftijd verhuist hij naar Wallingford, Vermont en wordt vanaf dat moment opgevoed door zijn grootouders. In de autobiografie 'My Road to Rotary' beschrijft Harris hoe de rust en de vriendelijkheid van Vermont hem uiteindelijk inspireerden tot het oprichten van Rotary.Paul Harris jong

Na zijn examen in 1891 neemt Paul Harris vijf jaar de tijd om te reizen en zoveel mogelijk van de wereld te zien voor hij zich vestigt als advocaat. In die periode heeft hij verschillende baantjes, waaronder journalist, leraar, cowboy, barman. Ook werkt hij op een boot die een lijndienst met Engeland onderhoudt en als verkoper voor een graniethandel, met als afzetgebied de VS en Europa. Na precies vijf jaar vestigt hij zich in Chicago.

Op 23 februari 1905 komt hij met enkele vrienden bijeen en samen bespreken zij de gedachte van een club voor zakenlui. Rotary is uit dat eerste samenzijn voortgekomen. Binnen enkele jaren verbreidt de gedachte van Rotary zich. Op de eerste conventie van National Association of Rotaryclubs in 1910 wordt Paul Harris tot eerste president van Rotary benoemd.

Ook na zijn ambtstermijn als president bleef Paul reizen en de boodschap van Rotary verspreiden in de VS en elders. Paul schreef verscheidene boeken over het ontstaan en de ontwikkeling van Rotary, maar ook van zijn reizen gaf hij gedetailleerde beschrijvingen in boekvorm uit. Paul Harris overleed op 27 januari 1947. 

Hoe het begon 

23 februari 1905. Vliegtuigen blijven amper enkele minuten in de lucht, er is nog geen bioscoop en Noorwegen en Zweden komen vreedzaam tot een breuk, toch is het een gedenkwaardige dag. 

De jonge advocaat Paul Harris heeft drie vrienden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een kameraadschappelijke club van zakenlui staat hem voor ogen. Het idee komt voort uit het verlangen in de harde industriestad Chicago een rustpunt te creëren zoals hij die kende van het platteland.

Het heet dan nog geen Rotary, maar dat samenzijn is feitelijk de eerste bijeenkomst van een Rotaryclub. Men komt regelmatig samen en het ledental groeit. Men belegt een bijeenkomst bij toerbeurt bij een van de leden. De naam Rotary komt van het woord roteren (bij toerbeurt!). Al snel nadat de naam Rotary is gekozen, stelt een nieuw lid voor een wiel als herkenningsteken te gebruiken, de voorloper van het Rotarywiel dat nu wereldwijd door 1,2 miljoen rotarians gedragen wordt. Tegen het einde van het jaar 1905 heeft de club dertig leden.

Rotaryclub nummer 2 wordt in 1908 gevormd in San Francisco en binnen korte tijd neemt het aantal clubs in de Verenigde Staten toe. In 1910 wordt Rotary een internationale organisatie met de oprichting van een club in Canada. In 1921 is er op elk continent een Rotaryclub te vinden, een jaar later wordt de naam Rotary International (RI) aangenomen.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 165 landen. Er zijn 31.314 clubs met in totaal 1.220.543 leden.

Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 450 clubs en bijna 20.000 leden.


Terug naar Rotary Doesburg