Wetenswaardigheden RC Doesburg

 • logo DoesburgOpgericht als gemengde Rotaryclub in oktober 1994 door RC Doetinchem Oude IJssel en RC Doetinchem.
 • Officiële moederclub is RC Doetinchem
 • Ledenaantal ultimo november 2013: 30 leden,11 dames en 19 heren
 • Wekelijkse bijeenkomst in De Waag van 18.00 u tot 20.00 u.
 • Informele cultuur, geen wetenschappers en groot industriëlen als lid
 • Gemiddelde leeftijd 54 jaar
 • Projecten zowel dichtbij (Kerstmarkt, NL Doet dag, Outdoor Gelderland) als veraf (Kenia Care, Tess Unlimited)
 • Ook veel projecten waarbij arbeidskennis en netwerk van de leden wordt aangeboden zoals JobRotary, Ondernemersforum voor jonge ondernemers (jaarlijks)
 • Jaarlijks nieuwe voorzitter met jaarthema wat in het programma terugkomt.
 • Alle leden zijn actief in een commissie.
 • Nieuwe leden treden na ca. 3 maanden toe tot een commissie o.b.v. hun kennis, kunde en interesse.
 • Dit kan eerder in overleg

Clubstructuur

 • Er is een zgn. Klein Bestuur bestaande uit de jaarvoorzitter, de inkomend voorzitter, de uittredend voorzitter, de penningmeester, de secretaris en eventueel de 2e secretaris.
 • De  voorzittersfunctie wordt steeds voor 1 jaar vervult. De overige functies voor 3 of 6 jaar. Een voorzitter zit dus uiteindelijk 3 jaar in het bestuur.
 • Het Klein Bestuur komt ca. 6 x per jaar bijeen in vergadering.
 • Er is een zgn. Groot Bestuur dat bestaat uit  het Klein Bestuur aangevuld met de voorzitters van de diverse commissies.
 • Het Groot Bestuur komt 3 x per jaar bijeen.

Commissies

 • Community: Houdt zich bezig met de organisatie van fundraisingprojecten incl. de werving en promotie van deze projecten. O.a. Kerstmarkt Doesburg, Outdoor Gelderland en projecten in Guatamala en Kenia
 • Vocational: Houdt zich bezig met het naar buiten laten treden van de  beroepsmatige kant van de leden en de lokale maatschappij. Te denken valt aan 10- minuten praatjes, ondernemersforum, (mini)bedrijfsbezoeken, NL Doet dag, Beroepspraatjes i.c.m. levensberichten op clubavonden.
 • International: Houdt zich bezig met contacten, uitwisselingen en gezamenlijke projecten met de Duitse zusterclub in Bottrop Kirchhellen en de Engelse zusterclub uit Bromley-Bickley(Zuid London)
 • Ledencommissie: Houdt zich bezig met de wervingsprocedure en opvang van kandidaat-, potentiële en nieuwe leden.
 • Programmacommissie: Houdt zich bezig, soms samen met andere commissies als Vocational, met de inhoud, coördinatie en organisatie van het programma op de maandagavonden.
 • Jeugdcommissie: Houdt zich bezig met internationale uitwisselingsprogramma’s als de Summertour en de uitzending van een of meer sponsorkinderen naar Ster en Maankamp of Vlielandkamp
 • Clubbladcommissie: Houdt zich bezig met de verslaglegging en publicatie naar de leden van de maandagavond bijeenkomsten.
 • Commissie van Orde: Houdt wekelijks contact met De Waag en eventueel andere locaties van samenkomst over aantal aanwezigen en maaltijdwensen.

Terug naar Rotary Doesburg